รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำลูกสำรองพร้อมดื่ม แบบพลาสเจอร์ไรซ์

น้ำลูกสำรองพร้อมดื่ม แบบพลาสเจอร์ไรซ์

น้ำลูกสำรองพร้อมดื่ม แบบพลาสเจอร์ไรซ์ (รหัสโอทอป 220600535201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดจันทบุรี
  • มผช. : 339/2547
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

บริษัท จันทบุรีผลิตผลเครื่องดื่ม

27/4 เขาน้อย หมู่ 15 ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22130

ติดต่อ : นายจิรัฎฐ์ ชุมแส

โทร : 081-7334345, 039-312872

อีเมล: jhouse_js@hoymail.com

วันที่แก้ไข : 26 ก.ค 2555

สินค้าโอทอป บริษัท จันทบุรีผลิตผลเครื่องดื่ม