รายละเอียดสินค้าโอทอป

มะม่วงทอด ตราดูริโอ้

มะม่วงทอด  ตราดูริโอ้
  • รหัสสินค้า : 230301-SB001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

มะม่วงทอด ตราดูริโอ้ (รหัสโอทอป 230300205203)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดตราด
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

บริษัท ซีที ฟรุ๊ต แฟคตอรี่ แอนด์ ฟาร์ม จำกัด

87 ดงกลาง หมู่ 5 สุขุมวิท ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130

ติดต่อ : นางสาวจารุวรรณ จ

โทร : 0-3953-1301

โทรสาร : 0-3953-7300

วันที่แก้ไข : 7 ก.พ. 2554

สินค้าโอทอป บริษัท ซีที ฟรุ๊ต แฟคตอรี่ แอนด์ ฟาร์ม จำกัด