รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำลูกยอผสมสมุนไพร สูตร 2

น้ำลูกยอผสมสมุนไพร สูตร 2

น้ำลูกยอผสมสมุนไพร สูตร 2 (รหัสโอทอป 260300985202)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครนายก
  • มผช. : 128/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มธนาคารสัจจะออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการนครนายก

121/1 หมู่ 5 บ้านโคกประเสริฐ ถนนสายกะเหรี่ยง ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110

ติดต่อ : คุณพงศกร บุญมี

โทร : 08-6830-3402

วันที่แก้ไข : 28 เม.ย. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มธนาคารสัจจะออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการนครนายก