รายละเอียดสินค้าโอทอป

ไส้กรอกเยอรมัน

ไส้กรอกเยอรมัน
  • รหัสสินค้า : 260112-SC001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ไส้กรอกเยอรมัน (รหัสโอทอป 260100224701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครนายก
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

บริษัท สวนสัมมนา จำกัด

143 วังรี หมู่ 12 ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000

ติดต่อ : นางกมลทิพ พยัฆวิเชียร

โทร : 037-316257-8

โทรสาร : 037-316259

วันที่แก้ไข : 24 เม.ย. 2555

สินค้าโอทอป บริษัท สวนสัมมนา จำกัด