รายละเอียดสินค้าโอทอป

ไส้อั่ว

ไส้อั่ว
  • รหัสสินค้า : 260112-C002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ไส้อั่ว (รหัสโอทอป 260101084701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครนายก
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์

68/1 หมู่ 2 บ้านเกาะกระชาย ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000

ติดต่อ : คุณลักษณี ภูมิลา

โทร : 08 9606 9059

วันที่แก้ไข : 7 เม.ย. 2552

สินค้าโอทอป กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์