รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำพริกเผา, น้ำพริกแกง

น้ำพริกเผา, น้ำพริกแกง
  • รหัสสินค้า : 260108-C001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

น้ำพริกเผา, น้ำพริกแกง (รหัสโอทอป 260100824701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครนายก
  • มผช. : 129/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีแม่บ้านคลองโพธิ์

87 คลองโพธิ์ หมู่ 7 ตำบลดงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000

ติดต่อ : นางวรลักษณ์ ทองค

โทร : 08-9824-3951

วันที่แก้ไข : 19 ก.ค 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีแม่บ้านคลองโพธิ์