รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำฝรั่งตราวราภรณ์

น้ำฝรั่งตราวราภรณ์

น้ำฝรั่งตราวราภรณ์ (รหัสโอทอป 200100734701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดชลบุรี
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรสตรีพัฒนาผาสุกสัมพันธ์

31/9 ม.5 ต.หนองข้างคอก อ.เมืองฯ จ.ชลบุรี 20000

ติดต่อ : นางศิรภา ถนอมเงิน

โทร : 081-9832468

วันที่แก้ไข : 31 ก.ค 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรสตรีพัฒนาผาสุกสัมพันธ์