รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำปลาแท้ ตราแม่บ้านคันนา

น้ำปลาแท้ ตราแม่บ้านคันนา
  • รหัสสินค้า : 230105-F001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

น้ำปลาแท้ ตราแม่บ้านคันนา (รหัสโอทอป 230101005201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดตราด
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนน้ำปลากลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านคันนา

17 คันนา หมู่ 5 ตราด-แหลมศอก ต.ห้วงน้ำขาว อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000

ติดต่อ : นางเจตนา บุญวาที

โทร : 08-5095-6652,0-3954-3303

วันที่แก้ไข : 9 เม.ย. 2552