รายละเอียดสินค้าโอทอป

สละลอยแก้ว

สละลอยแก้ว
  • รหัสสินค้า : 220102-SG001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

สละลอยแก้ว (รหัสโอทอป 220100525203)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดจันทบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ร้านจันทรโภชนา

105/5-8 ถ.เบญจมราชูทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

ติดต่อ : น.ส.ไพจิตต์ วนานั

โทร : 039-302350

โทรสาร : 039-312339

วันที่แก้ไข : 26 ก.ค 2555