รายละเอียดสินค้าโอทอป

พรมเช็ดเท้า

พรมเช็ดเท้า
พรมเช็ดเท้า

พรมเช็ดเท้า (รหัสโอทอป 540800154701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแพร่
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า

111 หมู่ 4 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ 54170

ติดต่อ : นายสำราญ ใจจริง

โทร : 081-0220198

วันที่แก้ไข : 12 พ.ค 2552

สินค้าโอทอป กลุ่มผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า