รายละเอียดสินค้าโอทอป

ปลาร้าบองสุก

ปลาร้าบองสุก
  • รหัสสินค้า : 450101-E001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ปลาร้าบองสุก (รหัสโอทอป )

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชน แม่หวาปลาร้าบอง

14/1 หมู่ 1 ซอย 13 ถนนเทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

ติดต่อ : นางจันทร์ถวา พูลเ

โทร : 0-4352-2837

วันที่แก้ไข : 15 พ.ค 2552

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชน แม่หวาปลาร้าบอง