รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าไหมมัดมี่สายสาเกตุ

ผ้าไหมมัดมี่สายสาเกตุ

ผ้าไหมมัดมี่สายสาเกตุ (รหัสโอทอป 450101064701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้า ศูนย์หัตถกรรม

85/1 พลาญชัย หมู่ 15 ต.หนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

ติดต่อ : นางทองใส สืบเหล่า

โทร : 08-1768-8933

วันที่แก้ไข : 15 พ.ค 2552