รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าไสบบาง

ผ้าไสบบาง

ผ้าไสบบาง (รหัสโอทอป 450200424701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ

53 โพนแท่นนอก หมู่ 8 ต.ดงครั่งน้อย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150

ติดต่อ : นางเลิศ คงสุดี

โทร : 08-9278-8380

วันที่แก้ไข : 11 ก.พ. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ