รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าลายสายฝน

ผ้าลายสายฝน

ผ้าลายสายฝน (รหัสโอทอป 450601224906)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านตำบลค้อใหญ่

หนองคลีไฟ หมู่ 4 ต.ค้อใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140

ติดต่อ : นางทองพูล ดวงภัก

โทร :

วันที่แก้ไข : 28 ก.ย. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านตำบลค้อใหญ่