รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมจีนยายหม่อม

ขนมจีนยายหม่อม
  • รหัสสินค้า : 560511-B001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมจีนยายหม่อม (รหัสโอทอป 560501054701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพะเยา
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มขนมจีนยายหม่อม

256 สว่างอารมณ์ หมู่ 5 ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120

ติดต่อ : นายชาญชัย เวชชศาสตร์

โทร : 0-5449-2204, 08-1603-6639

วันที่แก้ไข : 19 พ.ค 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มขนมจีนยายหม่อม