รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวเกรียบสับปะรด

ข้าวเกรียบสับปะรด
  • รหัสสินค้า : 570104-A001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวเกรียบสับปะรด (รหัสโอทอป 570101574701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงราย
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่าซางวิวัฒน์

เลขที่ 439 หมู่ที่ 10 บ้านป่าซางวิวัฒน์ ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ติดต่อ : นางอนงค์ ตนบุญ

โทร : (053) 705429

วันที่แก้ไข : 19 พ.ค 2552

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่าซางวิวัฒน์