รายละเอียดสินค้าโอทอป

แคบหมูไร้มัน/แคบหมูติดมัน

แคบหมูไร้มัน/แคบหมูติดมัน
  • รหัสสินค้า : 570104-F001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

แคบหมูไร้มัน/แคบหมูติดมัน (รหัสโอทอป 570101784701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงราย
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอุตสาหกรรมรายย่อยแปรรูปเนื้อสัตว์

178 เด่น หมู่ 5 พหลโยธิน ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

ติดต่อ : นางสุนันทา อินต๊

โทร : 08-5392-9727

วันที่แก้ไข : 19 พ.ค 2552