รายละเอียดสินค้าโอทอป

เสื้อผ้าฝ้าย

เสื้อผ้าฝ้าย

เสื้อผ้าฝ้าย (รหัสโอทอป 570101324701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงราย
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มหัตถกรรมบ้านเด่น

314 เด่น หมู่ 5 วัดลำเปิง พหลโยธิน ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

ติดต่อ : นายพิรุณ เขื่อนเพชร

โทร : 086 1841864, 053 705745

วันที่แก้ไข : 6 มิ.ย 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มหัตถกรรมบ้านเด่น