รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมคุกกี้

ขนมคุกกี้
  • รหัสสินค้า : 600204-C001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมคุกกี้ (รหัสโอทอป 600200164701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครสวรรค์
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมจีนโบราณ-ขนมคุกกี้ครูเป้า

189 หมู่ 8 บ้านหนองโพธิ์ ตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 60170

ติดต่อ : น.ส.วนิดา สินจวัต

โทร : 089-2704198

วันที่แก้ไข : 24 ม.ค. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมจีนโบราณ-ขนมคุกกี้ครูเป้า