รายละเอียดสินค้าโอทอป

หมอนอิงผ้ากะเหรี่ยงทอมือสีธรรมชาติ

หมอนอิงผ้ากะเหรี่ยงทอมือสีธรรมชาติ

หมอนอิงผ้ากะเหรี่ยงทอมือสีธรรมชาติ (รหัสโอทอป 580100084903)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

หจก. อินฟินา พลัส

6 จองคำ หมู่ 1 ผดุงม่วยต่อ ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

ติดต่อ :

โทร : 0-5361-2125

วันที่แก้ไข : 7 ม.ค. 2554