รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมคุ๊กกี้พันงา

ขนมคุ๊กกี้พันงา
  • รหัสสินค้า : 810303-D001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมคุ๊กกี้พันงา (รหัสโอทอป 810300235201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดกระบี่
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีทำขนมหมู่ที่ 1 บ้านร่าปู

129/1 ร่าปู หมู่ 1 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81150

ติดต่อ : นางสุรีย์ การดี

โทร : 089-2905520

วันที่แก้ไข : 14 มี.ค. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีทำขนมหมู่ที่ 1 บ้านร่าปู