รายละเอียดสินค้าโอทอป

ซาลาเปาทอด

ซาลาเปาทอด
  • รหัสสินค้า : 800107-D001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ซาลาเปาทอด (รหัสโอทอป 800100845201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • มผช. : 505/2547
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูปอาหารราชพฤกษ์

30/347 พัฒนาการคูขวาง ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

ติดต่อ : นางดรรชนี ยับสุว

โทร : 08-1958-8696, 0-7531-7407

วันที่แก้ไข : 28 พ.ค 2552

สินค้าโอทอป กลุ่มแปรรูปอาหารราชพฤกษ์