รายละเอียดสินค้าโอทอป

สุรากลั่นชุมชน

สุรากลั่นชุมชน (รหัสโอทอป 650200324701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพิษณุโลก
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจสมุนไพรแปรรูปน้ำกุ่ม

36 หมู่ 2 ตำบลน้ำกุ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120

ติดต่อ : นางเสด็จ หาดทา

โทร : 081 9715425

วันที่แก้ไข : 24 ม.ค. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มวิสาหกิจสมุนไพรแปรรูปน้ำกุ่ม