รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าฝ้ายมัดหมี่

ผ้าฝ้ายมัดหมี่

ผ้าฝ้ายมัดหมี่ (รหัสโอทอป 350800345201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยโสธร
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง

140 ห้องแซงใต้ หมู่ 11 ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120

ติดต่อ : นางพัด คุณสุทธิ์

โทร :

วันที่แก้ไข : 11 มิ.ย 2552