รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมขี้มอดทรายทอง

ขนมขี้มอดทรายทอง
  • รหัสสินค้า : 920801-C001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมขี้มอดทรายทอง (รหัสโอทอป 920800124901)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดตรัง
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนนาโยงทอง

176 นาเมร่ หมู่ 6 ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง 92170

ติดต่อ : นางวิลาศ ชัยทอง

โทร : 081-1874157, 075-299785

วันที่แก้ไข : 27 ม.ค. 2555

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนนาโยงทอง