รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำพริกเผา

น้ำพริกเผา
  • รหัสสินค้า : 710404-C001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

น้ำพริกเผา (รหัสโอทอป 710400154701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดกาญจนบุรี
  • มผช. : 4/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านท่ากระดาน

104 ท่ากระดาน หมู่ 2 ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 71250

ติดต่อ : นางแสงจันทร์ สุวร

โทร : 08-0111-9108

วันที่แก้ไข : 3 มิ.ย 2552