รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำมันงา อโรมามะกรูด

น้ำมันงา อโรมามะกรูด
  • รหัสสินค้า : 580102-E001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

น้ำมันงา อโรมามะกรูด (รหัสโอทอป 580101455201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรระดับชุมชนที่ 5

109/1 ห้วยโป่ง หมู่ 1 ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000

ติดต่อ : นางดวงพร สืบสายอ่

โทร : 081-9609355, 081-9609399

โทรสาร : 053 060031

วันที่แก้ไข : 16 มิ.ย 2554

สินค้าโอทอป ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรระดับชุมชนที่ 5