รายละเอียดสินค้าโอทอป

หมวกใบจาก

หมวกใบจาก
หมวกใบจาก

หมวกใบจาก (รหัสโอทอป 230100954901)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดตราด
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน

70 หมู่ 3 บ้านหนองรี ตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000

ติดต่อ : คุณพัชรา ทองเพิ่ม

โทร : 08-1781-5308 , 08-1983-1013

วันที่แก้ไข : 10 ส.ค. 2552

สินค้าโอทอป กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน