รายละเอียดสินค้าโอทอป

ปูนิ่ม

ปูนิ่ม
ปูนิ่ม
ปูนิ่ม

ปูนิ่ม (รหัสโอทอป 230100274701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดตราด
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มกองทุนชุมชนสามัคคี

5 หมู่ 5 บ้านคันา ถนนตราดแหลมศอก ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000

ติดต่อ : นางวิไลวรรณ เอิบส

โทร : 08-6383-0832, 08-1450-8009

วันที่แก้ไข : 10 ส.ค. 2552

สินค้าโอทอป กลุ่มกองทุนชุมชนสามัคคี