รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมข้าวกระยาคู

ขนมข้าวกระยาคู
  • รหัสสินค้า : 260201-G001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมข้าวกระยาคู (รหัสโอทอป 260200845201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครนายก
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอนุรักษ์ขนมไทยโบราณ

23 ใหม่ หมู่ 4 ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 26130

ติดต่อ : นางหนู ทองแก้ว

โทร : 0-3739-8186

วันที่แก้ไข : 11 ส.ค. 2552