รายละเอียดสินค้าโอทอป

นาฬิกาหลอดภาพ

นาฬิกาหลอดภาพ

นาฬิกาหลอดภาพ (รหัสโอทอป 260200805201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครนายก
  • มผช. : 1124/2548
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผลิตภัณฑ์นาฬิกาหลอดภาพ

146 เกาะหวาย หมู่ 1 ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 26130

ติดต่อ : นายสมชาย แก้วพวง

โทร : 08-1689-9352, 08-9689-9352

วันที่แก้ไข : 3 พ.ค 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มผลิตภัณฑ์นาฬิกาหลอดภาพ