รายละเอียดสินค้าโอทอป

ทองม้วนสด

ทองม้วนสด
  • รหัสสินค้า : 260112-E001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ทองม้วนสด (รหัสโอทอป 260101005201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครนายก
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านทองม้วนสดบ้านเกาะกระชาย

4/5 หมู่ที่ 2 บ้านเกาะกระชาย ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000

ติดต่อ : คุณเลารัตน์ คล้าย

โทร : 0 3738 6079 , 08 6899 4517

วันที่แก้ไข : 11 ส.ค. 2552

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านทองม้วนสดบ้านเกาะกระชาย