รายละเอียดสินค้าโอทอป

ไวน์กระชายดำ

ไวน์กระชายดำ (รหัสโอทอป 260100104701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครนายก
  • มผช. : 31/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังรีไวน์เนอร์รี่

143/2 วังรี หมู่ 12 ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000

ติดต่อ : นายศิลป์ชัย อ่อน

โทร : 08-5222-5962

วันที่แก้ไข : 18 ม.ค. 2556

สินค้าโอทอป ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังรีไวน์เนอร์รี่