รายละเอียดสินค้าโอทอป

กิ่งพันธุ์มะยงชิด

กิ่งพันธุ์มะยงชิด

กิ่งพันธุ์มะยงชิด (รหัสโอทอป 260100325201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครนายก
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

สวนละอองฟ้า

111/2 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000

ติดต่อ : คุณปราณี โสวรรณตร

โทร : 08 9248 6401 , 0 3738 6234

วันที่แก้ไข : 11 ส.ค. 2552

สินค้าโอทอป สวนละอองฟ้า