รายละเอียดสินค้าโอทอป

กิ่งพันธุ์มะยงชิด มะปรางหวาน

กิ่งพันธุ์มะยงชิด มะปรางหวาน

กิ่งพันธุ์มะยงชิด มะปรางหวาน (รหัสโอทอป 260100315201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครนายก
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่นาปลาเผา

99 คลองต้น หมู่ 1 ตำบลดอนยอ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000

ติดต่อ : นางพฤษศรี เจดีโน

โทร : 0-3732-0938

วันที่แก้ไข : 11 ส.ค. 2552

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่นาปลาเผา