รายละเอียดสินค้าโอทอป

ตุ๊กตาดินปั้น

ตุ๊กตาดินปั้น

ตุ๊กตาดินปั้น (รหัสโอทอป 260400624901)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครนายก
  • มผช. : 422(1)/2547
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มบ้านตุ๊กตาดิน

103/42 คลอง 14 เหนือ หมู่ 5 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

ติดต่อ : นางสาวสรัญญา ศิริ

โทร : 08-9071-5541

อีเมล: cdd2604@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 19 ก.ค 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มบ้านตุ๊กตาดิน