รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผลิตภัณฑ์ไม้มะม่วง

ผลิตภัณฑ์ไม้มะม่วง

ผลิตภัณฑ์ไม้มะม่วง (รหัสโอทอป 260400805201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครนายก
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์ไม้มะม่วง

52 ญวน หมู่ 8 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

ติดต่อ : นายแดง รุ่งสว่าง

โทร : 08-7150-1394

โทรสาร : 08-7150-1394

อีเมล: cdd2604@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 14 ส.ค. 2552