รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล้วยหอมทอดกรอบรสบาบีคิว

กล้วยหอมทอดกรอบรสบาบีคิว
  • รหัสสินค้า : 520403-G001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กล้วยหอมทอดกรอบรสบาบีคิว (รหัสโอทอป 520400225201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดลำปาง
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปกล้วยม้วนอบเนยบ้านนาเดา

228 หมู่ 6 ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

ติดต่อ :

โทร : 093-2847307

วันที่แก้ไข : 5 เม.ย. 2555

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปกล้วยม้วนอบเนยบ้านนาเดา