รายละเอียดสินค้าโอทอป

ไข่เค็มสมุนไพรเสริมไอโอดีน

ไข่เค็มสมุนไพรเสริมไอโอดีน
  • รหัสสินค้า : 530704-B001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ไข่เค็มสมุนไพรเสริมไอโอดีน (รหัสโอทอป 530700485201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเทศบาลท่าสัก

118/1 ท่าสัก หมู่ 1 ต.ท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120

ติดต่อ : นางเทียมจันทร์

โทร : 0-5549-6118

วันที่แก้ไข : 11 ม.ค. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเทศบาลท่าสัก