รายละเอียดสินค้าโอทอป

ลูกหยีแปรรูป

ลูกหยีแปรรูป
  • รหัสสินค้า : 920805-SA001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ลูกหยีแปรรูป (รหัสโอทอป 920800294901)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดตรัง
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ลูกหยีแปรรูปเมืองตรัง

90 หมู่ 4 ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170

ติดต่อ :

โทร : 089-4732522

วันที่แก้ไข : 27 ม.ค. 2555

สินค้าโอทอป ลูกหยีแปรรูปเมืองตรัง