รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผงสีฟันสมุนไพรทิพย์คงคา

ผงสีฟันสมุนไพรทิพย์คงคา

ผงสีฟันสมุนไพรทิพย์คงคา (รหัสโอทอป 560100454701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพะเยา
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูปสมุนไพร (ทิพย์คงคา)

90 แม่กาไร่เคียว หมู่ 14 พหลโยธิน ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000

ติดต่อ : ศภธนิศร์ รัตนวิบู

โทร : 08-5717-7915, 08-6587-9192

วันที่แก้ไข : 2 ก.ย. 2552

สินค้าโอทอป กลุ่มแปรรูปสมุนไพร (ทิพย์คงคา)