รายละเอียดสินค้าโอทอป

กุ๊ปไต

กุ๊ปไต

กุ๊ปไต (รหัสโอทอป580500044701 )

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มจักสานกุ๊ปไต

154 หมู่ 1 บ้านแม่ลาน้อย ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120

ติดต่อ : นางศรีพรรณ ปัญจา

โทร : 053 689291

วันที่แก้ไข : 3 ก.ย. 2552

สินค้าโอทอป กลุ่มจักสานกุ๊ปไต