รายละเอียดสินค้าโอทอป

พรมเช็ดเท้า

พรมเช็ดเท้า

พรมเช็ดเท้า (รหัสโอทอป 610400144701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุทัยธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอพรมบ้านทุ่งมะขามหวาน

53/4 หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งมะขามหวาน ถนนเยาวชนพัฒนา ตำบลหนองนางนวล อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 61110

ติดต่อ : คุณจิตรา กีตา

โทร : 08-67351-675,0 5653 4208

วันที่แก้ไข : 7 ก.ย. 2552

สินค้าโอทอป กลุ่มทอพรมบ้านทุ่งมะขามหวาน