รายละเอียดสินค้าโอทอป

เครื่องประดับกะลามะพร้าวประกอบเงิน

เครื่องประดับกะลามะพร้าวประกอบเงิน

เครื่องประดับกะลามะพร้าวประกอบเงิน (รหัสโอทอป 101300324701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพมนตรีหัตถกรรม

148/1 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 15 ถนนตากสิน แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600

ติดต่อ : คุณมนตรี จารุสันต

โทร : 02 4387743

อีเมล: jarusantikarn@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 13 ก.ย. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มอาชีพมนตรีหัตถกรรม