รายละเอียดสินค้าโอทอป

เสื้อผ้าฝ้ายทอมือ สอดแส้หมาก

เสื้อผ้าฝ้ายทอมือ สอดแส้หมาก

เสื้อผ้าฝ้ายทอมือ สอดแส้หมาก กระดุมเหรียญโบราณ (รหัสโอทอป 501401935303 )

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงใหม่
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มเย็บผ้าบ้านสันหลวง

32/1 หมู่ 4 ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

ติดต่อ : นางแก้วพา ถวาย

โทร : 081-9500683

อีเมล: Pafan2503@gmail.com

วันที่แก้ไข : 12 ก.ย. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มเย็บผ้าบ้านสันหลวง