รายละเอียดสินค้าโอทอป

เครื่องแกง

เครื่องแกง

เครื่องแกง (รหัสโอทอป 920800174901)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดตรัง
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพบ้านไสใหญ่

106 หมู่ 1 ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170

ติดต่อ :

โทร : 091-8254015

วันที่แก้ไข : 22 ก.ย. 2554

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพบ้านไสใหญ่