รายละเอียดสินค้าโอทอป

เครื่องแกงส้มตำมือ

เครื่องแกงส้มตำมือ
  • รหัสสินค้า : 930202-B002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

เครื่องแกงส้มตำมือ (รหัสโอทอป 930200274701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพัทลุง
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจเครื่องแกงตำมือบ้านนามะพร้าว

127 นามะพร้าว หมู่ 6 ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 93000

ติดต่อ : นางสงวน เศรษสุข

โทร : 08-7881-1869

วันที่แก้ไข : 23 ก.ย. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มวิสาหกิจเครื่องแกงตำมือบ้านนามะพร้าว