รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าไหมมัดหมี่
ผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าไหมมัดหมี่ (รหัสโอทอป 450200414701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดงครั่งน้อย

120 ดงครั่งน้อย หมู่ 9 ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150

ติดต่อ : นางอุไรลักษณ์ วง

โทร : 081-5748342

อีเมล: cddroi-ed@thaimail.com

วันที่แก้ไข : 15 ม.ค. 2553

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดงครั่งน้อย