รายละเอียดสินค้าโอทอป

ฟืมทอผ้า

ฟืมทอผ้า
ฟืมทอผ้า

ฟืมทอผ้า (รหัสโอทอป 451800164701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • มผช. : 204/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีและเยาวชนในสังกัดสหกรณ์

44 ศรีจันทร์ หมู่ 9 ตำบลบ้านเขือง กิ่งอำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

ติดต่อ : นางคำผาย พันภูรั

โทร : 0-4350-9176

วันที่แก้ไข : 20 ม.ค. 2553