รายละเอียดสินค้าโอทอป

ฟืมทอผ้า

ฟืมทอผ้า
ฟืมทอผ้า
ฟืมทอผ้า

ฟืมทอผ้า (รหัสโอทอป 451800374701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • มผช. : 204/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มฟืมทอผ้า

150/1 ทุ่งสว่างสามัคคี หมู่ 12 ตำบลบ้านเขือง กิ่งอำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

ติดต่อ : นายอรรถกร คำภักด

โทร : 0-4350-9066

วันที่แก้ไข : 27 ธ.ค. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มฟืมทอผ้า